12

Aktuality a novinky

Sbirka na pomoc postiženým tornadem

Sbirka na pomoc postiženým tornadem

Díky štědrosti naších farníků se v nedělní sbírce v naších kostelích vybralo na pomoc postiženým tornádem 58.000 Kč.

  • v kostele v Bílovci - 50.000 Kč
  • v kostele ve Velkých Albrechticích - 3.000 Kč
  • v kostele v Bílovci - 5.000 Kč

 Peníze byly odeslány v uterý 29.6.2021 na účet Charity Brno.

Děkujeme!


Putování ostatků sv. Faustiny

A v této nelehké, náročné době nabízíme od této neděle 11.4 putování ostatků sv. Faustyny Kowalské. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se mohou přihlásit na faře nebo na e-mailové adrese: rkf.bílovec@doo.cz. Ostatky svaté Faustyny budou předávány otci vždy v pátek před mší svatou a otec je předá dalšímu zájemci po mši svaté.

Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2021

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku

 

Za přátelství ve společnosti: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

 Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě.


Podávání svatého přijímání na ruku

Podávání svatého přijímání na ruku

V kostele v Bílovci - pokud jsou dvě osoby podávající sv. přijímání: kněz, jáhen, akolyté - jedna osoba podává na ruku a druha do úst. Zpravidla p. jáhen podává na ruku! Pokud podává pouze jedna osoba, prosíme, aby ti, kdo chtějí přijmout do úst šli v průvodu jako poslední.

V zákristii můžete také nahlásit komu se má podávat bezlepkové hostie.

Jak přijímat na ruku:

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat.

Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.