12

Aktuality a novinky

Roráty

Roráty

 V kostele svatého Mikuláše v Bílovci se konají od začátku prosince ve čtvrtek v 17 hodin a v sobotu v 7 hodin ráno rorátní mše svaté. Zveme všechny, kteří chtějí zakusit zklidnění se a ztišení před vánocemi.


Hudební výlety 2018

Hudební výlety 2018

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu jste srdečně zvání v neděli 9.12.2018 v 15 hodin do kostela svatého Mikuláše v Bílovci na hudební rozjímání - hudební výlety, v rámci kterého se představí Eva Dřízgová, Igor Františák a Marek Kozák.


„Příhraničními stopami neo-gotiky“ - děkovný koncert v rámci projektu Překračujeme hranice

 „Příhraničními stopami neo-gotiky“ - děkovný koncert v rámci projektu Překračujeme hranice

U příležitosti 125. výročí postavení varhan v kostele svatého Mikuláše v Bílovci a dokončení jejich generální obnovy se v sobotu 9. června odpoledne po skoro roční odmlce znovu rozezněly v kostele svatého Mikuláše zrestaurované varhany. Na opravený nástroj zahráli Radka Slaninová a Jiří Krátký. V rámci koncertu vystoupil za doprovodu komorního smyčcového orchestru Pěvecký sbor Bílovec pod vedením sbormistra Jiřího Šikuly.


Zkoušky pěveckého sboru

Zkoušky pěveckého sboru

Zájemci o sborový zpěv při vánočních bohoslužbách, těšíme se na vás při zkouškách - ženy ve středu v 18:45 hodin a muži ve čtvrtek v 18:00. Obě skupiny zkouší na faře.