12

Aktuality a novinky

Omezení bohoslužeb od 22.10.2020

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci od 22.10.2020 můžeme nabídnout tyto služby:

 • individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných – obřad pomazání nemocných a podání viatika)
 • pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení ve smuteční síni (max. počet osob - 10)
 • svaté přijímání je možné přijmout v kostele sv. Mikuláše v Bílovci (max. ve dvojicích, ve větší skupině jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti): 
  • od pondělka do soboty od 17.30 do 18.00 hod. 
  • v neděli od 9.40 do 10.00 hod.
 • svatost smíření se uděluje ve zpovědní místnosti kostela sv. Mikuláše v Bílovci (je třeba se telefonický objednat) 

(prosím, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby zdravé, bez příznaků nemoci)

Dále sdělujeme:

 • všechny veřejné, pravidelné bohoslužby v Bílovci, v Bílově, ve Velkých Albrechticích a ve Staré Vsi u Bílovce se ruší do odvolání
 • veškeré další aktivity: modlitba růžence v kapli Za nemocnici, modlitební setkání, modlitby matek na faře, společenství mládeže, setkání ministrantů, páteční adorace apod. se ruší do odvolání.
 • kostel sv. Mikuláše v Bílovci bude otevřeny k individuální modlitbě od 9.00 do 18.00 hod.
 • od pondělka do soboty v 18.00 hod. je v kostele sv. Mikuláše v Bílovci sloužena mše svatá bez účasti věřících na předem objednané úmysly
 • v neděli jsou v kostele sv. Mikuláše sloužený dvě bohoslužby bez účasti věřících: v 9.00 hod. na předem objednaný úmysl z Bílovce a v 10.00 hod. za "svěřený lid". Nedělní úmysly z Velkých Albrechtic budou odsloužený v Bílovci v pondělí; z Bílova a ze Staré Vsi budou odslouženy v Bílovci v úterý
 • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování  neprodleně volejte na telefonní  číslo 731 625 685
 • není omezená návštěva hřbitovů. Pamatujme, že pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce, (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 
 • otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Spojme se také vždy ve 20 hod. v modlitbě růžence. 
 • výuka náboženství pro žáky 1 a 2. stupně zatím nebude. Pro žáky 3. třídy (příprava na 1. sv. přijímání) pokračuje distančně – rodiče dostanou informace mailem, co mají probrat s dětmi.

V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) prosíme o finanční podporu převodem na účet farnosti: 161075636 / 0300

 P. Dariusz Jedrzejski, farář


Modlitba růžence za ukončení pandemie

Modlitba růžence za ukončení pandemie

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence za ukončení pandemie

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.Číst více


Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.


Podávání svatého přijímání na ruku

Podávání svatého přijímání na ruku

Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se do našich kostelů s dodržováním stanovených hygienických pravidel. Jedním z nich je přijímat svaté přijímání na ruku.

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Číst více