12

Aktuality a novinky

Červená středa #RedWednesday

Červená středa #RedWednesday
Středa 27. listopadu 2019 je den, kdy budeme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo svíce nebo nasvícení budov. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi oběťmi pro víru ve světě.Smyslem akce je veřejně si připomenou všechny, kdo jsou kdekoli ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení.V našem městě tento večer bude nasvícen kostel svatého Mikuláše červenou barvou a je možné zapálit červenou svíci u kříže vedle kostela.
 
 Připojit se může každý, stačí opravdu málo.
 

Příprava k svátosti biřmování

Příprava k svátosti biřmování

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, … , všichni byli naplněni Duchem svatým“. (Sk 2,1.4)

Termíny setkávání v Bílovci: úterý: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., čtvrtek: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.. Začátek setkání v 18 hodin.Číst víceZkoušky pěveckého sboru

Zkoušky pěveckého sboru

Zájemci o sborový zpěv při vánočních bohoslužbách, těšíme se na vás při zkouškách - ženy ve středu v 18:45 hodin a muži v pátek v 18:45. Obě skupiny zkouší na faře.