12

Aktuality a novinky

Výuka náboženství

Výuka náboženství

 Ve středu 16. října nebude výuka náboženství.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)  Malá zamyšlení na každý den, Malá zamyšlení na každý den


Příprava k svátosti biřmování

Příprava k svátosti biřmování

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, … , všichni byli naplněni Duchem svatým“. (Sk 2,1.4)

Termíny setkávání v Bílovci: úterý: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., čtvrtek: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.. Začátek setkání v 18 hodin.

V neděli 20. října v 9 hodin budou kandidáti biřmování uvedení při mši svaté.Číst více


Dětská mše svatá

Dětská mše svatá
Do kostela svatého Mikuláše v Bílovci zveme vždy ve čtvrtek v 17 hodin na mši svatou s katechezí pro děti.
 

Zkoušky pěveckého sboru

Zkoušky pěveckého sboru

Zájemci o sborový zpěv při vánočních bohoslužbách, těšíme se na vás při zkouškách - ženy ve středu v 18:45 hodin a muži v pátek v 18:45. Obě skupiny zkouší na faře.