Apoštolát modlitby

 Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabízejí svůj život, práce a modlitby Kristu Veleknězi. Apostolat modlitby 2.ctvrtleti 2024