Rozpis bohoslužeb

  Bílov Bílovec Stará Ves Velké Albrechtice
Pondělí - BS - -
Úterý - 18:00* - -
Středa - 18:00* - -
Čtvrtek - 18:00* - -
Pátek - 18:00* - -
Sobota - 18:00* - -
Neděle 10:30** 9:00 10:30*** 7:30

BS - bohoslužba slova

* v letním období (červen - srpen) mše jsou v 19.00 hod. 

** 1. a 3 neděle v měsíci mše svatá, 2. a 4. neděle v měsíci bohoslužba slova

*** 4. neděli v měsíci

Aktualní pořad bohoslužeb vč. úmyslů jednotlivých mší svatých najdete ve farním listku.

Bohoslužby v děkanátu Bílovec