Dětská mše svatá bude sloužena první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše.