Důležité informace

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Po individuální domluvě mohou být úmysly přesunuty na pozdější dobu. V Bílově, Velkých Albrechticích a Staré Vsi u Bílovce se neslouží bohoslužby. Zapsané úmysly na mše svaté v těchto kostelích budou odslouženy v pozdějších termínech po osobní domluvě.

Předsíň kostela svatého Mikuláše v Bílovci je otevřena k osobní modlitbě denně od 9 do 18 hodin.

Svátost smíření v nezbytných případech jen po telefonické domluvě - mobil 731694634.

Slovo biskupa 
Drazí věřící, za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření.
Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.
Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných. 
 Martin David
generální vikář