Kostel sv. Vavřince – Bílov

Jednolodní pozdně barokní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1709 – 1711 na místě staršího dřevěného kostela. V roce 1733 byla na západní straně představěna hranolová vzhůru se poněkud zužující věž a v roce 1771 byl kostel rozšířen. Ve věži nad vchodem do kostela je nika s kamennou sochou patrona kostela sv. Vavřince a věž je zakončená cibulí se zvonicí. Loď je obdélníkového půdorysu s mírně odsazeným kněžištěm, k jehož jižní zdi přiléhá sakristie s oratoří v patře. V západní části lodi je hudební kruchta.

Hlavní oltářní obraz představuje sv. Vavřince. Světec drží v levé ruce mučednickou palmu, anděl v popředí má další atribut – rožeň. Svatý Vavřinec byl odpovědným za spravování chrámové pokladny a za péči o chudé. Díky této službě je považován za prvního archiváře a pokladníka katolické církve a stal se proto patronem knihovníků. Svatý Vavřinec byl dle legendy umučen na železném roštu nad horkým uhlím.

Obraz 14 svatých pomocníků – sv. Jiří, jáhen Cyriak, Kateřina, Blažej, Vít, opat Jiljí, vojevůdce Eustach, Kryštof, Panteleon, biskup Dionysius, biskup Achacius, Barbora, Erasmus, Markéta. V horní části obrazu je usazena Nejsvětější Trojice. Autorem je novojičínský malíř Ignaz Johann Berger.

Oltář Božských srdcí – Nejsvětější Srdce Páně a Srdce Panny Marie

Ve věži kostela je zvon z roku 1495, výška zvonu je 60 cm a průměr 70 cm.

V nice nad vchodem do kostela je kamenná socha sv. Vavřince. V pravé ruce má světec palmu, opírá se o rožeň.