Kostel sv. Jana Křtitele – Velké Albrechtice

O době založení kostela ve Velkých Albrechticích, který je zasvěcený narození sv. Jana Křtitele, ani o jeho zakladateli se nedochovaly žádné údaje.

Z 1. poloviny 15. století pochází obvodní zdi kněžiště a původní plochostropé lodi s portálem; v 2. polovině 17. století byl prostor uzavřen nižším “rákosovým“ stropem s fabionem a byla vyzděna věž, koncem 17. století byla postavena oratoř, roku 1818 bylo zaklenuto kněžiště, roku 1820 pak byla zaklenuta loď; později pak byla zbořena stará sakristie na severní straně kněžiště a zřízená dnešní, přistavěny předsíně a vestavěna hudební kruchta.

Orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným dlouhým trojboce uzavřeným (uvnitř zaobleným) kněžištěm, k jehož jižní straně přiléhá sakristie s oratoří v patře, a s lodí téměř čtvercového půdorysu.Při jižní zdi čtyřboká, na opěráky navazující věž s obdélníkovou základnou. Závěr kněžiště a loď podepřeny odstupněnými pilíři. Hlavní vstup v ose západního průčelí lodi lomeným portálem. V západní části lodi hudební kruchta.

Ve věži kostela jsou umístěny 2 zvony – první z roku 1505 s nápisy jmen evangelistů, P. Marie a sv. Josefa, druhý z roku 1508 také se jmény evangelistů, P. Marie a sv. Josefa.