Křížová cesta Na Hublesce


Podél cesty z města Bílovec do Bílova přes Hublesku vede nová křížová cesta Na Hublesce, která byla slavnostně požehnána na Velký pátek 30. března 2018.

Autory návrhu jsou bílovečtí architekti Tereza Hozová a David Grabec. Pro jednotlivá zastavení křížové cesty vybrali materiál typický pro zdejší industriální region – kov v kombinaci s betonem. Jde o povětrnostně odolnou patinující ocel, jež si po instalaci v exteriéru vytvoří ochrannou vrstvu bránící korozi. Zároveň jde o materiál, který působí starobyle.

Každé ze zastavení je tvořeno siluetou, případně dvojicí siluet a křížem. Křížová cesta v Bílovci je obohacena o patnácté, které je zastavením naděje. Symbolizuje víru křesťanů ve vzkříšení a připomíná, že život je silnější než smrt.


 

Křížová cesta má tři rozměry.

Tím prvním je – stejně jako například u pomníků – rozměr historický v podobě připomenutí nějaké události či osobnosti. V daném případě je o připomínku událostí ze závěru Ježíšova života a jeho vzkříšení i toho, na čem stojí celá naše kultura. Druhý rozměr je dán příběhem, který může vést k určité interakci s tím, co už jsme prožili. Právě proto byly a jsou křížové cesty stavěny, aby si člověk uvědomil propojení Kristova příběhu s tím, co on sám prožívá dnes. Třetím rozměrem je modlitba, setkání s Bohem a poděkování za to, co Ježíš pro lidstvo dělá. A také prosba za sebe, za svou minulost, za odpuštění, za druhé lidi. Jde o smíření nejen se sebou a ostatními, ale také s minulostí této oblasti.

Výjimečnost a síla venkovní křížové cesty je v jejím spontánním využívání, kdy jí - třeba i jen nahodile - procházejí jednotlivci nebo skupiny. Smyslem křížové cesty je nabídnout na turistické a vycházkové trase vedle krásy přírody i duchovní, neboli spirituální rozměr.

Kreuzweg "In Hubleska"