SLUŽBY MINISTRANTŮ U OLTÁŘE

Pondělí - v 17.30 otevření kostela - František Krejčí

Úterý - v 17.30 otevření kostela - Petr Hořínek a Ondra Širůček

Středa - v 17.30 otevření kostela - Jiří Bambas, Ivan, Jakub a Štěpán Taťákovi

Čtvrtek - v 17.30 otevření kostela - Roman Selig a Hynek a Jan Bambasovi

Pátek - v 17.30 otevření kostela - Zdeněk a Vojta Taťákovi

Sobota - v 17.30 otevření kostela - Víťa Hruška a Radek Kopec

Neděle - v 8.30 otevření kostela - Roman Beilner a ostatní ministranti

Ministrant, který má službu, otevírá mříže u hl. dveří, boční vchod od hračkárny, rozsvěcuje světla a svíce na oltáři, zapíná zesilovač a připravuje veškeré texty k bohoslužbě dle liturgického kalendáře a liturgické předměty (kalich – pala dle liturgické barvy, konvičky, obětní misku, do které se dá velká a několik malých hostií a miska s hostiemi se položí na polici u sloupu) Po mši sv. vypne všechny světla a zesilovač, zhasne svíce na oltáři, odnese veškeré liturgické předměty do sakristie a uloží je na své místo. Nakonec zamkne hlavní vchod, mříže a boční vchod a klíčem, který obdržel zamkne sakristii a vhodí do schránky Petra Škrobánka.

Ministrantské schůzky budou 1x za měsíc v 10.00. 

 Vikend pro ministranty na Čeladne od 10.6 do 12.6