Příprava k svátosti biřmování

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, … , všichni byli naplněni Duchem svatým“. (Sk 2,1.4)

Termíny setkávání v Bílovci: úterý: 21. 1., 4. 2., 18. 2., 10. 3. 31. 3., 21. 4.,, čtvrtek: 23. 1., 6. 2., 20. 2., 12. 3., 2. 4., 23. 4.. Začátek setkání v 18 hodin.

Přípravný prodloužený víkend před biřmováním proběhne ve dnech 8. - 10. května v Zátoru.

Nácvik před biřmováním a příležitost ke svátosti smíření v pátek 22. 5. v 19 hodin.

Svátost biřmování bude udělena v neděli 25. května v kostele svatého Mikuláše v Bílovci při mši svaté.