Příprava k svátosti biřmování

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě, … , všichni byli naplněni Duchem svatým“. (Sk 2,1.4)

Termíny setkávání v Bílovci: úterý: 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., čtvrtek: 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.. Začátek setkání v 18 hodin.

Modlitbu chval budeme společně prožívat v sobotu 14. prosince od 19 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Odrách.

Přípravný prodloužený víkend před biřmováním proběhne ve dnech 8. - 10. května v Zátoru.

Svátost biřmování bude udělena v neděli 25. května v kostele svatého Mikuláše v Bílovci při mši svaté.