Roráty

 V kostele svatého Mikuláše v Bílovci se konají od začátku prosince ve čtvrtek v 17 hodin a v sobotu v 7 hodin ráno rorátní mše svaté. Zveme všechny, kteří chtějí zakusit zklidnění se a ztišení před vánocemi.