Spolčo pro děti

Mládež farnosti Bílovec zve děti od 5 do 13 let na Spolčo pro děti. Budeme se scházet každý 2. a 4. pátek v měsíci vždy od 16 hodin na faře. Společně si zahrajeme hry, zazpíváme si, někdy půjdeme společně na výlet. Určitě nebude chybět společná modlitba. Po spolču půjdeme na dětskou mši svatou. Více informací u Zdeňka Taťáka ml., 608 946 106. Začínáme 8. září v 16 hodin na faře. Plakátek