Společenství v naší farnosti

Pravidelná setkání společenství v naší farnosti:


•   Náboženství pro dospělé             vždy první čtvrtek v měsíci po mši svaté
•   Modlitební setkání                      úterý po mši svaté
•   Modlitby matek                          středa po mši   
•   Ministranti                                 první sobota v měsíci.