Svátost biřmování

Svátost biřmování bude udělena Mons. Martinem Davidem v kostele svatého Mikuláše v Bílovci v sobotu 13. června v 10 hodin. Prosíme o modlitbu za naše biřmovance. Novena k Duchu Svatému