Úmysly modlitby živého růžence na měsíc září.

Za naše farnosti, aby se, živeny misijním duchem, staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.